Naši partneri
04-05-2011
 

Zaregistrovali ste aj vy prob-lémy s dodávkou niektorých indukčností od firmy Murata? Portfólio  Würth Elektronik ...

viac...
06-08-2009

 

Priemyselné kufríky Hofbauer nie sú len prepravné obaly pre tovar. Sú to praktické produkty, ktoré v sebe zahrňajú dokonalú  ...

viac...
26-06-2008

Trápi Vás teplota stabilizátorov 78xx? AIMTEC uviedol na trh novú radu DC/DC  meničov, ktorými môžete nahradiť lineárne regulátory ...

viac...
07-02-2008

Ako vybrať vhodnú indukčnosť? Würth Elektronik ponúka praktické rady pri výbere výkonových indukčností pre DC/DC prevodníky ...

viac...

EasyCom, s.r.o.

 
 Adresa spoločnosti:  

Jána Chalupku 7

974 01 Banská Bystrica   

Slovensko

Tel.:

Fax:

+421 48 41549-01, -02

+421 48 4154900 

 

Email:  

Web:

info@easycom.sk

www.easycom.sk           

       
Obchodný register: 

Zapísané v Obchodnom registri

Okresného súdu v Banskej Bystrici,
odd. Sro, vložka č.8580/S

IČO:     

IČ DPH:

36620157

SK2020090589
                                  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

Oberbank AG

6351086464/8370 

   
       

  Nájdete nás: 

http://mapy.atlas.sk/mapa/easycom

GPS poloha: 

N 48° 43′ 59″  (48,73315°)

E 19° 08′ 16″  (19,13764°)

 

 Pripravení uľahčiť Vám prácu sú:

                 

 

 
Ing. Štefan Franczel
riaditeľ                                    
Tel.: +421 48 4154907
Email: sf@easycom.sk
     
     
     
             
             
 
               Ing. Marianna Franczelová
ekonomický riaditeľ
Tel.: +421 48 4154904
Email: mf@easycom.sk
 
   
     
                 
 
Ing. Katarína Tkáčová
nákup a logistika
Tel.: +421 48 4154903
Email: kt@easycom.sk
     
     
     
             
             
 
Ing. Jozef Kováč
technická podpora
Tel.: +421 48 4154905
Email: jk@easycom.sk
 
   
     
                 

  Želmíra Jurčová
fakturácia
Tel.: +421 48 4154906
Email: zj@easycom.sk
     
     
     
             
             
   
Anna Filkorová
sklad
Tel.: +421 48 4154906
Email: af@easycom.sk