Our partners
14-06-2010
 

SIMCom ohlásil ukončenie výroby mimoriadne úspešných GSM/GPRS modulov SIM 300, ktorú nahradí výkonejšia rada modulov SIM 900 ...

more
06-08-2009

 

Priemyselné kufríky Hofbauer nie sú len prepravné obaly pre tovar. Sú to praktické produkty, ktoré v sebe zahrňajú dokonalú  ...

more
26-06-2008

Trápi Vás teplota stabilizátorov 78xx? AIMTEC uviedol na trh novú radu DC/DC  meničov, ktorými môžete nahradiť lineárne regulátory ...

more
07-02-2008

Ako vybrať vhodnú indukčnosť? Würth Elektronik ponúka praktické rady pri výbere výkonových indukčností pre DC/DC prevodníky ...

more

Distributor of Electronic Components


2016-01-28 14:44:13
Ultracapacitors

Princíp ultrakapacitorov
Celá technológia vychádza z elektrolytických kondenzátorov, ale čo ju odlišuje a posúva na vyššiu úroveň je konštrukcia a nová technológia elektród na báze aktívneho uhlíka. Z teórie vieme, že kapacita kondenzátora  je priamo úmerná ploche elektród a nepriamo úmerná ich vzdialenosti. Práve pórovitá vrstva aktívneho uhlíka vytvára veľmi veľkú plochu a veľmi malá vzdialenosť jednotlivých zrniek uhlíka spolu zabezpečujú tak vysoké kapacity. Na druhej strane  práve vzdialenosť uhlíkových zrniek obmedzuje nominálne napätie kondenzátora na hodnotu cca 2,7 V.  Nová konštrukcia kondenzátorov je doplnená o separačnú vrstvu, ktorá oddeľuje uhlíkové elektródy. Pórovitú štruktúru uhlíka vyplňuje tekutý elektrolyt.   

 
Charakteristika:
 • veľmi vysoká kapacita,
 • veľmi malá ekvivalentná sériová rezistancia ESR,
 • menovité napätie 2,7V,
 • schopnosť krátkodobo dodávať veľké prúdy,
 • stabilné parametre aj pri nízkych teplotách až -40°C,
 • prevádzka 500 000 až 1 000 000 nabíjacích a vybíjacích cyklov,
 • dlhá životnosť,
 • jednoduchá integrácia,
 • bez údržbová prevádzka.
Aplikácia:
 • automobilový priemysel
 • napájacie a záložné zdroje
 • veterné elektrárne
 • servopohony
 • rekuperačné brzdenie
 • vysokozdvižné vozíky

    of 11    
Next News